Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2017 periode (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

N is nadeel, V is voordeel

bedragen in €

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021
Aanvulling voorziening wachtgeld wethouders (PDF, 42.8 kB) N 136.000        
Totaal incidenteel N 136.000        

Structureel

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021
           
           
Totaal structureel