Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2017 (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, opgesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Duurzaam wonen en ondernemen
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021
Regionaal Project AgroAs de Peel (PDF, 37.5 kB)
 
N 5.000        
Evaluatie landschapsinvesteringsregeling (PDF, 44.3 kB) 0        
Vitaliteitshuis (PDF, 42.5 kB)
 
0        
Vervoer materieel Ruimte Uitvoering (PDF, 48.0 kB)
 
V 17.000        
Totaal incidenteel V 12.000        

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Duurzaam wonen en ondernemen
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021
Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen (PDF, 47.4 kB) 0 0 0 0 0
Vervoer materieel Ruimte Uitvoering (PDF, 48.0 kB) N 1.000 N 12.000 N 12.000 N 12.000 N 12.000
           
           
Totaal structureel N 1.000 N 12.000 N 12.000 N 12.000 N 12.000