Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2017 (jan tm mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Goed leven en ontmoeten
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

Verlenging Regeling Cultuureducatie met kwaliteit (CmK 2017-2020) (PDF, 36.4 kB)

0 0 0 0  
Bossen (PDF, 43.0 kB) N 10.000        
Ecologische verbindingszone (EVZ) gronddepot, Tijdelijke Opslag Plaats (PDF, 43.6 kB) 0        
Kredieten riolering  Sint Annstraat en Wilhelminastraat (PDF, 44.6 kB)
 
0        
Voorbereidende werkzaamheden HOV tracé (PDF, 44.8 kB) 0        
Inzetten subsidiegelden Mensgerichte Maatregelen (PDF, 99.8 kB)
 
0        
Kleinschalige verkeersmaatregelen (PDF, 44.2 kB) N 65.000        
Totaal incidenteel N 75.000        

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Goed leven en ontmoeten
Omschrijving 2017 2018 2018 2020 2021

Sport en Bewegen in de Buurt (PDF, 35.1 kB)

0 0 0 0 0
Beleidsnota Openbare Verlichting 2017-2021 (PDF, 44.3 kB)
 
0 0 0 0 0

Krediet voteren ten behoeve van renovatie tribune De Wervel (PDF, 35.4 kB)
 

0 0 0 0 0
           
           
           
Totaal structureel 0 0 0 0 0