Verberg het menu

Voortgang projecten

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet> € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Nieuwbouw Udens College Schepenhoek
Planning Planning loopt uit vanwege ontwerp buitenruimte
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Hoge kans en gemiddelde impact

Het project loopt vertraging op doordat het ontwerp voor de buitenruimte nog niet gereed is. Het bestemmingsplan voor dit project is inmiddels onherroepelijk geworden.

Rehabilitatie Ruitersweg
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering van dit project is op het aanbrengen van de bovenste asfaltlaag na afgerond. Deze asfaltlaag wordt in het tweede kwartaal aangebracht.

Rehabilitatie Veghelsedijk
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het definitief ontwerp is door het college vastgesteld. De uitvoering is gestart en zal voor de zomervakantie 2017 zijn afgerond.

Herinrichting St Janstraat Birgittinessestraat
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het nieuwe inrichtingsontwerp voor het projectgebied wordt door de projectgroep opgesteld. Het college zal in het 2e kwartaal het definitieve ontwerp vaststellen. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het 3e en 4e kwartaal van 2017.

Inrichting MFA plein - Oudedijk Odiliapeel
Planning Volgens planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Middels participatie vanuit een brede vertegenwoordiging van de bevolking van Odiliapeel is een schetsontwerp gemaakt voor het MFA-plein. Realisatie van het schoolplein is gereed voor de start van het schooljaar 2016/2017, de aangrenzende wegdelen zijn in het najaar 2016 uitgevoerd.

Doortrekken Noordlaan en bijkomende werkzaamheden
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Door het uitvoeren van extra Flora en Fauna onderzoeken heeft de voorbereiding van het bestemmingsplan vertraging opgelopen. Het bestemmingsplan is voorjaar 2017 vastgesteld door de raad.
Het aankopen van de benodigde gronden is nog niet afgerond. De onderhandelingen hierover zijn gaande. Parallel aan het bestemmingsplan wordt ook de administratieve onteigening gestart.
 

Kruispunt industrielaan/noordelijke rondweg
Planning In voorbereiding
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het project is in voorbereiding, de uitvoering zal in 2018 plaatsvinden. 2017 bleek niet haalbaar voor de uitvoering, omdat asfalteringswerk niet in de winter kan plaatsvinden.

Herinrichting Marktstraat
Planning In voorbereiding
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico lage kans en weinig impact

Het project is in voorbereiding. Met de belanghebbenden wordt in het 3e en 4e kwartaal een ontwerp gemaakt. In 2018 zal de herinrichting worden uitgevoerd