Verberg het menu

Bestuursrapportage 2018

Met de Bestuursrapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van uitvoering van het beleid en de besteding van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen.