Verberg het menu

Financiën

Het onderdeel Financiën is vooral cijfermatig van aard. Het is een verzameling van cijfermatige afwijkingen. Ook is opgenomen een actualisatie van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met daarin de herijking van de reserves en voorzieningen 2018.