Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de maanden januari tot en met augustus van 2018. De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet toegelicht hoeven te worden.

Volledigheidshalve hebben we wel een specificatie (XLSX, 13.7 kB)van die posten opgenomen per programma.

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid (bedragen in € )

Omschrijving

2018

Structureel

2019

Structureel

2020

Structureel

2021

Structureel

2022

Structureel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Dienstbare en betrouwbare overheid 67.000 34.680 67.000 34.680 67.000 34.680 67.000 34.680 67.000 34.680
Inkomsten Rijbewijzen (PDF, 110.4 kB) 55.500 15.000 55.500 15.000  55.500 15.000 55.500 15.000 55.500 15.000
                     
     
Overige afwijkingen (< 50.000)
 
11.500 19.680 11.500 19.680 11.500 19.680 11.500 19.680 11.500 19.680
Totaal programma 32.320 V   32.320 V   32.320 V   32.320 V   32.320 V  
Omschrijving

2018

Incidenteel

2019

Incidenteel

2020

Incidentel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Dienstbare en betrouwbare overheid 22.000 60.000   200.000    
Vervanging ziekteverzuim binnen Klantcontactcentrum (PDF, 43.9 kB)   60.000        
Principebesluit fusie gemeente Uden en Landerd (PDF, 43.6 kB)       200.000    
Overige afwijkingen (< 50.000) 22.000          
             
Totaal programma   38.000 N   200.000 N