Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de maanden januari tot en met augustus van 2018. De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toegelicht hoeven te worden.

Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie (XLSX, 26.7 kB)van die posten opgenomen per programma.

Programma Goed leven en goed ontmoeten (bedragen in €)

Omschrijving

2018

Structureel

2019

Structureel

2020

Structureel

2021

Structureel

2022

Structureel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Goed leven en ontmoeten 575.000 209.600 498.000 171.100 475.000 171.100 450.000 171.100 431.000 171.100
Herijking voorzieningen groen in relatie tot MIP (PDF, 43.6 kB) 191.000   136.000   124.000   111.000   101.000  
Herijking voorzieningen openbare verlichting in relatie tot MIP (PDF, 43.3 kB) 232.000   217.000   210.000   204.000   198.000  
Herijking voorzieningen sport- en speelvelden in relatie tot MIP (PDF, 43.8 kB) 117.000   110.000   106.000   100.000   97.000  
Bijstelling begroting ontmoeting en welzijn (PDF, 60.0 kB) 8.000 57.000 8.000 40.000 8.000 40.000 8.000 40.000 8.000 40.000
OZB Onderwijs (PDF, 44.4 kB)   50.000   50.000   50.000   50.000   50.000
                     
Overige afwijkingen (< 50.000) 27.000 102.600 27.000 81.100 27.000 81.100 27.000 81.100 27.000 81.100
Saldo Programma 365.400 V   326.900 V   303.900 V   278.900 V   259.900 V    
Omschrijving

2018

Incidenteel

2019

Incidenteel

2020

Incidenteel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Goed leven en ontmoeten 1.874.716 273.216 910.000 910.000    
Boekingswijze afkoop grafrechten (PDF, 42.5 kB) 50.000 50.000        
Subsidie project Mensgericht Maatregelen 2018 (PDF, 43.0 kB) 61.716 61.716        
Herijking voorzieningen groen in relatie tot MIP (PDF, 43.6 kB) 1.330.000          
Herijking voorzieningen openbare verlichting in relatie tot MIP (PDF, 43.3 kB) 235.000          
Herijking voorzieningen sport- en speelvelden in relatie tot MIP (PDF, 43.8 kB) 140.000          
Huurderving en opbrengsten onroerend goedexploitatie (PDF, 121.4 kB)   65.000        
Onderwijsachterstandenbeleid (PDF, 43.8 kB)     910.000 910.000    
             
Overige afwijkingen (<50.000) 58.000 96.500        
Saldo Programma 1.601.500 V