Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de maanden januari tot en met augustus van 2018. De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig, worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet toegelicht hoeven te worden. 

Volledigheidshalve hebben we wel een specificatie (XLSX, 13.8 kB)van die posten opgenomen per programma.

Programma Maximaal meedoen (bedragen in € )

Omschrijving

2018

Structureel

2019

Structureel

2020

Structureel

2021

Structureel

2022

Structureel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Overige afwijkingen < € 50.000 16.000 3.000 16.000 3.000 16.000 3.000 16.000 3.000 16.000 3.000
Saldo Programma 13.000 V   13.000 V   13.000 V   13.000 V   13.000 V  
Omschrijving

2018

Incidenteel

2019

Incidenteel

2020

Incidenteel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Maximaal Meedoen 370.000 84.175        
Bijstand levensonderhoud (gebundelde uitkering) (PDF, 46.5 kB) 350.000          
Project verhoogde asielinstroom (PDF, 47.3 kB)   84.175        
             
Overige afwijkingen < € 50.000 20.000          
Saldo Programma 285.825V