Verberg het menu

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet > € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Het stoplicht wordt als volgt ingevuld:

Planning; verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

  • Groen:  conform planning
  • Oranje:  langzamer dan planning
  • Rood:  project is nog niet gestart

Budget; zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

  • Groen:  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
  • Rood:  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico’s; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

  • Groen:  lage kans en weinig impact
  • Oranje:  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
  • Rood:  grote kans en veel impact

Indien een stoplicht op rood of oranje wordt ingevuld is er een toelichting gegeven.

Nieuwbouw Brandweerkazerne

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact