Verberg het menu

Bijlagen

Als extra informatie, hebben we een aantal bijlagen opgenomen. De meeste van deze bijlagen zijn cijfermatig van aard en geven nadere informatie op het financiele onderdeel van deze programmabegroting.