Verberg het menu

Programmaplan

Het programmaplan bevat nu zes programma's. Vijf programma's zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Samen voor een vitaal Uden!’  Met ingang van dit jaar is hier een zesde programma aan toegevoegd, in samenspraak met de raad. Het betreft het programma  'Bedrijfsvoering'. Een verdere toelichting treft u bij de inleiding op het programma.

Prestatie-indicatoren

Er zijn vanuit de BBV verplichte indicatoren voorgeschreven. Deze zijn met ingang van begroting 2017 opgenomen in de Programmabegroting. Wij beschikken niet over informatie om die indicatoren te vullen. Een enkele uitzondering nagelaten. Ook zijn we bezig met het opstellen van een monitor sociaal domein. Deze wordt eind september/begin oktober 2017 besproken in de raad. Zodra dat document beschikbaar is zullen we aan de hand van die indicatoren het sociaal domein gaan monitoren, Ook zullen we dan de monitor opnemen in onze producten van de planning & control cyclus. Het spreekt voor zich dat we in die monitor samen met de raad wel ambities kunnen vastleggen.

Voor alle verplichte indicatoren verwijzen wij u naar de website 'waarstaatjegemeente.nl'.  Daar wordt alle informatie over de gemeente Uden centraal gepresenteerd.