Verberg het menu

Communicatie en creatie

Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie. Het gaat om zowel interne als externe communicatie. Niet: projectcommunicatie en medewerkers die bij een projectbureau werken.

Wat willen we bereiken?

De gemeente Uden vindt het belangrijk dat haar inwoners en belangenorganisaties in een vroeg stadium worden betrokken bij (ruimtelijke) projecten en beleidsvoorbereidingen. We zijn ervan overtuigd dat keuzes en oplossingen beter worden, als je de kennis en betrokkenheid van inwoners en belangenorganisaties bij hun leefomgeving benut. We zetten het komend jaar nog verder in op (inwoners)participatie.

We hebben de ervaringen, bij de verschillende projecten van de afgelopen periode, geëvalueerd. Het komende jaar gaan we aan de slag met de resultaten van deze evaluatie en met de aanbevelingen die hieruit voort zijn gekomen.
Ook gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een toolbox (handvatten), waarmee we de medewerkers van de gemeente Uden nog beter kunnen faciliteren om aan de slag te gaan met participatie.

Uden aan het woord, het meten van de klanttevredenheid via de balie en de website, blijft lopen. In 2018 vindt er verdiepend onderzoek plaats naar de tevredenheid van inwoners en bedrijven.

De 5G’s (groen, gezond, gastvrij, gezellig, gezamenlijk) hanteren we in onze communicatie naar buiten als basis. De 5 G’s vormen de rode draad in al onze communicatie-uitingen. De 5 G’s zijn het DNA van Uden en het is onze ambitie om deze hoog te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Continue meten klanttevredenheid via de balie en de website
  2. Aanschaf van een media-analysepakket (offerte van € 8.000 structureel). Doel is het verwerven van een media-analysepakket teneinde een complete oplossing voor media monitoring en webcare te hebben. Met deze tool kunnen we monitoren en analyseren wat er op social media en nieuwssites over de gemeente Uden wordt gezegd. Zeker bij gevoelige projecten is het essentieel om de media en social media op een goede manier te monitoren. Ook kunnen we de tool inzetten voor webcare: het reageren op berichten. Aanschaf zal in overleg met de regio plaatsvinden

Prestatie indicatoren

De prestatie indicatoren van dit programma zijn opgenomen onder “ontwikkelingen”.