Verberg het menu

Facilitaire zaken en huisvesting

Het is inclusief receptie, beveiliging, catering en gebouwenbeheerders. 

Wat willen we bereiken?

Populair gezegd gaat het over het huishouden van het bedrijf gemeente Uden. Facilitaire zaken zorgt ervoor dat elk personeels-, college- en/of raadslid alle diensten en middelen (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om het werk goed te kunnen doen. Te denken valt aan de catering, beveiliging en onderhoud, schoonmaak en receptie. Het zorgen voor veilige, goed onderhouden, toegankelijke en gastvrije gemeentelijke gebouwen, en het voeren van een deugdelijke gebouwbeheer administratie van het gemeentelijk vastgoed (het technisch en niet-technisch gebouwenbeheer), is onder andere door meerjaren onderhoudsplanningen in goede handen onder deze huishouding. Belangrijke aspecten daarbij zijn: attent zijn op mogelijke kostenbesparingen en de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 1. Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties) door middel van een nota ‘Integraal vastgoedmanagement’.
 2. Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; op basis van behoefte geformuleerd beleid en voorzieningenplanning.
 3. Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door het project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden. Eerste kwartaal 2018 staat de legalisatie van 400 veranderingen  m.b.t. huurwoningen van Area op het programma.
 4. Onderzoek om het beheer (personeel) van de accommodaties aan een mogelijke externe partij (IBN) uit te besteden.
 5. Uitvoeren van het uitvoeringsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 6. Conceptvertaling en herinrichting verkeersruimtes en ontvangsthal gemeentehuis.
 7. We onderzoeken de servicenormen voor telefonie. De contstatering is dat we hier veelal met bewerkelijke gesprekken te maken hebben.
 8. Uitbreiding facilitair reserveringssysteem voor zowel intern gemeentehuis als voor de externe accommodaties.
 9. Inrichten van een makelpunt. Eén centraal punt voor de inwoners van de gemeente om snel zicht op beschikbare accommodatieruimte te hebben.
   

Prestatie-indicatoren

De prestatie indicatoren van dit programma zijn opgenomen onder “ontwikkelingen”.