Verberg het menu

Informatievoorziening en automatisering (ICT)

Het betreft medewerkers informatisering en automatisering, systeem- en netwerkbeheer, werkplekondersteuning, helpdesk, ontwikkeling ICT projectmanagement, technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer, dat door bedrijfsvoering medewerkers wordt gedaan (exclusief functioneel beheer ten behoeve van primaire proces systemen). 

Wat willen we bereiken?

De organisatie gemeente Uden is wat betreft het niveau van ICT op orde. Omdat het voor de toekomst duurzaam op orde wil blijven, is besloten om een intensieve samenwerking met de gemeenten Landerd, Bernheze en Oss (oftewel BLOU) te onderzoeken. De projectleiding, die de samenwerking voorbereidt, levert eind 2017/begin 2018 een document op, zodat de gemeenteraden voor “go” of “no go” kunnen besluiten. Het resultaat moet zijn: een bedrijfsplan (“Wat wordt gerealiseerd?”) en een transitieplan (“Hoe komen we er?”). Uiteindelijk zal er een zelfstandige organisatie komen, geheel verweven met de samenwerkende gemeenten. Het doel van deze organisatie is de deelnemende gemeenten te faciliteren m.b.t. hard- en software, en op tijd te voorzien van actuele, juiste gegevens voor hun werkprocessen (informatisering).

De kosten voor ICT stijgen jaarlijks. Door samen te werken krijgen we meer grip op de stijging van deze kosten. Door samenwerking kunnen we een betere dienstverlening leveren. Doel is de meerkosten hiervan gezamenlijk beter te beheersen. Tijdens de realisatie van het eerste plateau worden incidentele, frictiekosten voorzien. Er is extra inzet van menskracht nodig om de nieuwe ICT omgeving in te richten, mogelijk is er sprake van dubbele licentiekosten. Dit terwijl het normale beheer en de dienstverlening gewoon door gaat. In verschillende functiegroepen is extra inzet nodig. Bij het schrijven van dit programmaplan en onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad zijn deze kosten nog niet te becijferen.

Onafhankelijk van de beoogde samenwerking binnen BLOU stijgen de kosten voor ICT binnen onze gemeente. Hiervoor is een offerte opgenomen van 77K structureel. Dit betreft zowel vakspecifieke software als uitbreiding van licenties.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Eind 2016/ begin 2017 wordt definitief besloten of de gemeente Uden samen met de gemeenten Landerd, Bernheze en Oss een gezamenlijke ICT organisatie gaat vormen.
  2. Systeem- en netwerkbeheer, beheer basisregistraties en kernregistraties, applicatiebeheer, informatiemanagement, servicedesk en gebruikersondersteuningPrestatie indicatoren.

Prestatie indicatoren

De prestatie indicatoren van dit programma zijn opgenomen onder “ontwikkelingen”.