Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Wat willen we bereiken?

We willen voorzien in de woonbehoefte. We stemmen het woningaanbod af op de huidige en toekomstige behoefte. We kijken hierbij zowel naar de bestaande voorraad als naar nieuwbouw en hebben speciale aandacht voor ouderen en starters.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma.
  2. Realiseren woningen (volgens programma).
  3. Uitvoeren startersleningen.
  4. Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue).
  5. Implementeren veranderende wet- en regelgeving:Omgevingswet (planning 2018-2019).
  6. Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue).

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal in aanbouw genomen woningen
Werkelijk 2015 203
Werkelijk 2016 131
Prognose 2018 200
Informatiebron Woningbouwprogramma
Aanvullende informatie Prognose op basis van rapportage Uden bouwt
Indicator Gemiddelde WOZ waarde
Prognose 2018 per duizend euro
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aamvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Nieuw gebouwde woningen
Prognose 2018 Aantal per 1.000 woningen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / basisregistratie adressen en gebouwen
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Demografische druk
Prognose 2018 in %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Prognose 2018 in €
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / COELO
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Prognose 2018 in €
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) /COELO
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017