Verberg het menu

Versterken buitengebied

Wat willen we bereiken?

Het buitengebied van Uden is van groot economisch belang. De agrarische sector is een belangrijke economische factor en een belangrijke werkgever. De gemeente schept de voorwaarden voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Zij doet dat door (stoppende) bedrijven goed te faciliteren, maatwerkoplossingen te bieden en waar mogelijk regels en procedures te vereenvoudigen en te versnellen. In 2018 wordt de versnelling Transitie veehouderij, zoals opgenomen in de provinciale Verordening Ruimte, verder verwerkt in de gemeentelijke plannen. Daarnaast worden voorwaarden geschapen om recreatief medegebruik verder te stimuleren.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Het afronden van de beroepsfase van de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
  2. Nieuwe functies in het buitengebied worden gebiedsgericht en maximaal benut.
  3. Landschap van Allure: projecten Meer Maashorst uitvoeren voor eind 2018.
  4. Digitale ontsluiting buitengebied.
  5. Uitvoeren project Agroas de Peel

Prestatie indicatoren

Er zijn geen prestatie indicatoren gedefineerd voor deze doelstelling.