Verberg het menu

Versterken economisch klimaat

Wat willen we bereiken?

Economie is voor de gemeente een belangrijk thema. We willen een goed vestigingsklimaat creëren en bedrijven voldoende groeimogelijkheden bieden. Bedrijven moeten de meerwaarde van Uden zien om zich hier te (blijven) vestigen.

De gemeente Uden is een aantrekkelijke woongemeente met veel voorzieningen. Uden wil de gemêleerde samenleving blijven die zij al decennia is. Een goed voorzieningenniveau bieden aan de (potentiële) inwoners op een breed terrein (zoals winkels, cultuur, sport, werkgelegenheid) is van wezenlijk belang. Uden moet ook in de toekomst dé gemeente in de regio zijn waar iedereen wil wonen, werken, winkelen, recreëren, vestigen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 1. Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen.
 2. Verder ontwikkelen van regionaal overige onderdelen Uden Noord.
 3. In centrum inzetten op funshoppen en beleving en optimaliseren kansen voor horeca, recreatie en toerisme.
 4. Herinrichting Marktstraat.
 5. Bundelen promotie-activiteiten.
 6. Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen.
 7. Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld.
 8. Ondersteunen startende ondernemers en lokaal bedrijfsleven.
 9. Acquisitie.
 10. Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Vervoer in Agri Food Capital.
 11. Opstellen ruimterlijke visie voor het Mondriaanplein
 12. Deelname aan 'we are food'
 13. Citymarketing

Prestatie indicatoren

Indicator Functiemenging
Prognose 2018 in %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / LISA
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Indicator Bruto Gemeentelijk Product
Prognose 2018 Verhouding tussen verwacht en gemeten product
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / Atlas voor Gemeenten
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Vestigingen (van bedrijven)
Prognose 2018 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tm 64 jaar
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / LISA
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Bezoekersaantallen centrum
Werkelijk 2015* 90.000
Werkelijk 2016 Niet bekend*
Prognose 2018 90.000
Informatiebron Locatus (2-jaarlijks)
Aanvullende informatie * In 2016 heeft er geen meting plaatsgevonden