Verberg het menu

Wethouder Gerrit Overmans

Onze visie op onze samenleving is ‘maximaal meedoen’. De landelijk ingezette veranderingen in de zorg en ondersteuning hebben hierop veel invloed. De uitgangspunten - zorg op maat en dichter bij mensen organiseren - passen bij deze visie. Deze enorme veranderingen van afgelopen jaren zijn binnen onze gemeente voortvarend opgepakt.

Samenwerken in de keten

Inwoners hebben via meerdere organisaties in de keten toegang tot hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld het maatschappelijk of sociaal werk, de huisarts, school, het centrum voor Jeugd en Gezin. Uit het jaarlijks onderzoek blijkt dat de toegang tot hulp en ondersteuning nog niet bij alle inwoners even duidelijk is. In 2017 zijn we gestart met het opnieuw in beeld brengen van de samenwerking in de keten. Dit project gaat over integraal werken. Het streven is om in 2018 de toegang tot hulp en ondersteuning samen met  ketenorganisaties nog beter te organiseren. 

Basisstructuur

Als we van onze inwoners meer eigen kracht vragen, is het belangrijk dat zij dichtbij en laagdrempelig hulp kunnen vragen. Bijvoorbeeld aan familie of vrienden, maar ook buren en hulpverleners in de wijk spelen daarin een belangrijke rol. Samen met een aantal partners (waaronder Udenaardetoekomst, Maashorst Betrokken Ondernemers en ONS Welzijn) wordt gewerkt aan een website waar inwoners en ketenorganisaties, kunnen zoeken naar activiteiten en ontmoetingspunten in de buurt en hulpvragen kunnen stellen. Het streven is dat de website begin februari operationeel is.

Maximaal meedoen

Maximaal meedoen betekent ook ‘participatie’. Belangrijk is dat iedereen kan en mag meedoen in de maatschappij, ook met een arbeidsbeperking of als nieuwe inwoner. De Participatiewet geldt voor iedereen die kan werken, maar daarbij mogelijk ondersteuning nodig heeft. Mensen die niet kunnen werken, zijn zoveel mogelijk maatschappelijk actief en hebben een goede besteding van hun dag. En ook het in 2017 goedgekeurde armoedebeleid voorziet in maximaal meedoen. Het moeten leven met een laag inkomen of schulden, drukt zwaar op de schouders van deze inwoners. Het nieuwe beleid heeft grote aandacht voor het bestrijden van armoede onder kinderen, creëert meer mogelijkheden voor kinderen om te kunnen meedoen en zet in op budget coaching.

Investeren in ontwikkeling

We verwachten dat iedereen zelf zoveel mogelijk doet om aan het werk te komen op zijn of haar niveau en passend bij de mogelijkheden. De focus ligt op wat iemand kan. We investeren volop in de ontwikkeling van onze inwoners in de bijstand. Ook statushouders – onze nieuwe inwoners – worden actief ondersteund in het vinden van werk of een goede dagbesteding.

De IBN speelt in deze opgave een belangrijke rol. De opdracht die aan de IBN is gegeven moet samen met het regionale arbeidsmarktbeleid invulling geven aan ontwikkeling van mensen in de Participatiewet. De statushouders die zich in de gemeente Uden vestigen, worden uitgebreid verwelkomd. In diverse bijeenkomsten leren we hen kennen, en brengen we onze gemeenschappelijke waarden over. Daarvoor tekenen zij de zogenaamde landelijke Participatieverklaring, die wij aanvullen met de Udense waarden: groen, gezond, gastvrij, gezellig en gezamenlijk.