Verberg het menu

Wethouder René Peerenboom

Herinvoering starterslening

Het is de uitdrukkelijk wens van de gemeenteraad om meer te doen om jongeren aan Uden te binden. De starterslening (= een renteloze, aanvullende lening op de reguliere hypotheek voor je eerste koophuis) is daartoe een mooi instrument. Het kan nét dat steuntje in de rug zijn, waardoor meer jongeren sneller kunnen kiezen voor een woning in Uden. We kiezen er daarom voor om de lening structureel in de begroting op te nemen.

Visie Mondriaanplein

Na het Brabantplein en de Marktstraat, gaan we in 2018 de inrichting van Mondriaanplein opnieuw onder de loep nemen. Dat begint met het formuleren van een stevige visie. Zo zoeken we voortdurend naar verdere versterking van ons centrum. Daarbij past ook de manier waarop we de nieuwe inrichting gaan bepalen van de vrijkomende locatie van het huidige politiebureau en de brandweer. Ook die moet de functie van het centrum verder versterken. Initiatiefnemers kunnen dit najaar hun ideeën indienen.

Nieuwbouwwoningen

We verwachten dat we in 2018 kunnen starten met de bouw van ongeveer 200 nieuwe woningen. Op de Spechtenlaan in Odiliapeel bijvoorbeeld en in Uden Zuid: in de gebieden Hoenderbos III, Nieuw Hoenderbos en Velmolen-Oost. Daarnaast worden eind 2017, begin 2018 de plannen concreter voor woningbouw in het centrumgebied in Uden-Zuid (aan weerszijden van de Plus), in Odiliapeel (Spechtenlaan fase 2b) en een nog nader te bepalen bouwlocatie in Volkel.
Ten slotte worden ook de plannen voor het Dicoterrein steeds concreter, die voorzien in de bouw van nog eens zo'n 200 woningen (na 2018), evenals de plannen voor de bouw van zo'n 52 woningen op Runmolen (project 'Laan van Uden') en de bouw van 66 nieuwe woningen op De Gaarden (terrein Retraîtehuis aan de Volkelseweg).

Bestemmingsplan Uden-Noord

In de begroting voor 2018 is ook ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor Uden-Noord. Dat zullen we in nauwe samenspraak met belanghebbenden doen, zoals de huidige bewoners en gevestigde ondernemers. Daarnaast zullen we de verkeerssituatie op de turborotonde A50 afrit Uden Noord (oostzijde) aanpakken om de verkeersdoorstroming daar te verbeteren.