Verberg het menu

Belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

belastingopbrengsten rekening 2016 begroting 2017* begroting 2018
Onroerende zaakbelastingen 8.570 8.965 9.009
Afvalstoffenheffing 4.493 4.289 4.298
Rioolheffingen 3.820 3.946 4.044
Marktgelden 63 65 65
Begrafenisrechten 159 176 177
Parkeerbelasting 2.564 2.648 2.662
Reclamebelasting 188 196 197
Staangelden woonwagens 5 5 5
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) 797 771 772
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) 815 980 982
Overige leges (titel 3 legesverordening) 0 6 6

Doorbetaling secretarieleges rijk

- 315

-269

-270
totale opbrengsten 21.159 21.778 21.947

* Bedragen 2017 zijn inclusief begrotingswijzigingen.