Verberg het menu

Omgevingsvergunning

Onder de naam ‘leges omgevingsvergunningen’ worden een aantal verschillende rechten geheven voor verstrekte diensten. De tarieventabel in titel 2 van de legesverordening kent dan ook een diversiteit aan tarieven. De tarieven voor 2018 zijn gebaseerd op de tarieven 2017, aangepast met de inflatiecorrectie van 0,2 %. Hierbij is rekening gehouden met een afronding van tarieven op 5 eurocent en voor tarieven boven € 50 op hele euro’s.

Overzicht omgevingsvergunning (titel 2 legesverordening)

Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevinsgvergunning Directe kosten Loonkosten Overhead Baten Kostendekking
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning € 11.598 € 628.496 € 377.538 € 982.203 96,52%
Hoofdstuk 3 Vermindering € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%
Hoofdstuk 4 Wijziging omgevingsvergunning a.g.v. wijziging project € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%
Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen zonder activiteit € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%
Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde beschikking € 0 € 0 €0 € 0 0,00%
Kostendekking Titel 2 € 11.598 € 628.496 €377.538 € 982.203 96,52%