Verberg het menu

Staangelden

Onder de naam 'staangeld' wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden. Algemeen uitgangspunt voor de staangelden is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie (0,2% voor 2018).

De woonwagens op de Abdijlaan zijn inmiddels geheel ontmanteld. Derhalve heeft deze belastingopbrengst (begroot in 2018 op €4.742) alleen betrekking op woonwagencentrum Berkendonk.