Verberg het menu

Openbare verlichting (Voorziening 2005)

Beleid

De onderhoudsvoorziening openbare verlichting (OVL) is ingesteld met als doel het in stand houden van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Hierin is onder andere aangegeven, dat een voorziening openbare verlichting ingesteld wordt om de mogelijke fluctuaties in het planmatige onderhoud OVL beter te kunnen opvangen. Ook is openbare verlichting toegevoegd aan de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”.  (PDF, 5.4 MB)Hierin zijn de huidige beleidsuitgangspunten opgenomen. Het areaal is hierop aangepast en financieel bijgesteld.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget gevraagd.

In mei 2017 is het beleid op het gebied van openbare verlichting vastgesteld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening openbare verlichting is bepaald. Het nieuwe beleid betreft de periode 2017-2021. In het beleidsplan wordt de keuze gemaakt om niet zuinige verlichting te vervangen voor LED verlichting die gedimd kan worden. De hoogte van de dotatie is gebaseerd op beeldkwaliteit, zoals deze is vastgesteld in de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget gevraagd.

Begroting 2018

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt  € 275.109 (exclusief areaaluitbreiding t/m 2017). Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van armaturen/lichtmasten worden ook in 2018 gebundeld weggezet. Jaarlijks wordt binnen de kaders van het vastgestelde (financiële) beleid een uitvoeringsprogramma vastgesteld met indicatief een doorkijk voor de komende vier jaar. In 2018 staan de volgende projecten gepland: Violierstraat, Heinsbergenestraat en Oude Dijk. Daarnaast gaan we ook aan de slag met de jaarlijkse groepsremplace van de verlichting en het schilderen van diverse lichtmasten.

De focus ligt op het verduurzamen van Uden. Het komende jaar vindt de verduurzaming plaats door de laatste HPLN en de SOX lampen te vervangen voor LED verlichting. Zowel planning als ramingen zijn indicatief in afwachting van integrale afstemming, inspecties en de ontwikkelingen rondom wijkvernieuwingen. Het definitieve jaarplan wordt eind 2017 vastgesteld.