Verberg het menu

Veilig uitgaan

Wat willen we bereiken?

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een VEILIG Uden. Het centrum van Uden moet meer het regionaal uitgaanscentrum gaan worden. Prioriteit binnen Uden is o.a. het uitgaansgeweld.

  • Met betrekking tot het terugdringen van geweldsincidenten is een samenwerking tussen politie, boa’s, horeca, bezoekers en gemeente van belang. Deze samenwerking wordt zowel op straat als in verschillende overleggen geborgd.
  • In samenwerking met politie, horecaondernemers en bezoekers wordt getracht een veilig uitgaan te creëren. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid worden de verschillende instrumenten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilig uitgaan.
  • De huidige horecasluitingstijden, incl. verruiming van de openingstijden in het Horecaconcentratiegebied, blijven behouden.
  • De coalitie vindt het belangrijk dat er meer uitgaansgelegenheden komen voor de jongeren. De jeugd van Uden en de regio binden we aan de gemeente Uden. Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 (ook zonder alcohol) kan uitgaan, ondersteunen we. Het initiatief van Markant is gestopt en dat van De Pul is gestart.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terugdringen geweldsincidenten

Terugdringen van geweldsincidenten door samenwerking tussen politie, boa’s, horeca, bezoekers en gemeente. De samenwerking op het gebied van openbare orde en veiligheid tussen horeca-ondernemers, gemeente en politie wordt opnieuw tegen het licht gehouden rondom de reconstructie van het St. Jansplein.

Toezicht door boa’s

  • Ook in 2018 begeven de boa's zich meerdere keren per jaar tijdens horeca-avonden in het uitgaansgebied voor controles op alcohol 18-min, gebruik alcohol op straat en controle reguliere horeca.
  • Boa’s gaan (ook) in 2018 gebruik maken van hun Haltverwijzingsbevoegdheden t.a.v. alcohol, afval en baldadigheid.

Cameratoezicht op maat

Afgesproken is dat waar nodig meer en vaker cameratoezicht ingezet wordt, ook tijdens kermis en andere evenementen. Cameratoezicht in horeca-uitgaansgebied werkt goed en wordt gecontinueerd in 2018

Prestatie-indicator

Geen.