Verberg het menu

Begrotingsnotitie 2019

De Begrotingsnotitie is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting. Met de Begrotingsnotitie informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de bekend zijnde ontwikkelingen, die van belang zijn bij de verdere uitwerking en concretisering van de Programmabegroting.

Ook presenteert het college de externe offertes. Met de inventarisatie van de externe offertes zijn de wensen en aandachtspunten van onze inwoners, bedrijven en verenigingen wederom in een vroeg stadium in beeld. Op deze manier wordt iedereen actief betrokken bij de totstandkoming van het bestedings- en dekkingsplan. De aanbevelingen uit het testlab zijn daarbij uiteraard overgenomen. Het college heeft nog geen voorkeur uitgesproken over deze offertes. Het debat wat mogelijk gevoerd wordt door de raad over deze Begrotingsnotitie, neemt het college samen met de beleidsaccenten uit het nieuwe coalitieprogramma mee in de voorbereiding van de later aan te bieden Programmabegroting 2019.

Hierbij uiteraard ook rekening houdend met de dan beschikbare middelen op basis van het dan geactualiseerde Bestedings- en dekkingsplan 2018-2022.

De online Begrotingsnotitie bestaat uit de volgende onderdelen:

Aan de linkerzijde vindt u de knop Financiën, waar onder andere een prognose wordt gegeven van het Bestedings- en dekkingsplan 2018-2022.

Een update van de uitvoering van het huidige Programmaplan heeft nu niet plaatsgevonden. Met dit bijzondere jaar, het verkiezingsjaar, hebben we in overleg met het audit comité ertoe besloten om in eerste aanzet ons te richten op de vervaardiging van een goed overdrachtsdocument en een weldoordacht uitvoeringsprogramma. Een 1e financiële afwijkingenrapportage is wel bijgevoegd. De Raad heeft het budgetrecht. Het is dan ook belangrijk om afwijkingen, zowel positief als negatief, tijdig te melden aan de Raad.

Het bestuurlijke besluitvormingsproces van deze Begrotingsnotitie is als volgt;

  • aanbieding door het College aan de Raad op 29 mei 2018
  • audit comité 21 juni 2018
  • commissievergadering 21 juni 2018
  • besluitvormende avond op 5 juli 2018